Các quỹ đầu tư mạo hiểm có thực sự giúp gia tăng giá trị?

Là nhà đầu tư mạo hiểm, chúng tôi tự hào là “nhà đầu tư giá trị gia tăng”. Chúng tôi không chỉ cung cấp phương tiện tài chính để mở rộng quy mô cho một công ty, mà còn cung cấp kèm theo đó những lời khuyên và sự kết nối cùng các loại dịch vụ chuyên nghiệp khác nhau. Tôi luôn mong muốn trở thành nhà đầu tư và cố vấn đáng tin cậy, hữu ích nhất đối với bất kỳ công ty nào mà tôi tham gia vào quá trình mở rộng quy mô của họ. Nhưng thành thật mà nói, tôi khá chắc chắn rằng các quỹ đầu tư mạo hiểm thực sự có xu hướng tăng cường ảnh hưởng chúng ta đã có ở công ty và giá trị thực tế và những gì chúng ta mang lại.

Dựa trên cơ sở ý tưởng này, Henri Deshays đến từ Newfund (một công ty đầu tư mạo hiểm đầu tiên có văn phòng tại Paris, Pháp và Los Altos, California) và tôi đặt ra để hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhạy cảm giữa các nhà đầu tư mạo hiểm và các doanh nhân. Qũy đầu tư mạo hiểm có thực sự tạo thêm được giá trị? Những người sáng lập xem xét gì ở vị trí một nhà đầu tư giá trị gia tăng? Và làm thế nào để người sáng lập đánh giá nhà đầu tư của họ khi lựa chọn đối tượng để huy động vốn?

Với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu Kauffman và Owen Reynolds từ Trường Kinh doanh của Đại học Chicago, chúng tôi đã khảo sát 98 quỹ đầu tư mạo hiểm và 121 người sáng lập về chủ đề này. Chúng tôi thu thập câu trả lời từ mọi giai đoạn tài chính và các tổ chức đầu tư với số tài sản đang quản lý từ 30 triệu đô la cho đến + 2 tỷ đô la. Những người sáng lập và các quỹ đầu tư mạo hiểm trong toàn bộ khảo sát phản hồi với một loạt các câu hỏi mà ở đó các quan điểm của họ về đối tác được thể hiện rõ ràng. Các mẫu là từng nhóm riêng biệt, vì vậy không có sự trùng lặp.

bảo hiểm nhân thọ là gì

CÁC QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP

Đúng như dự đoán, sự khác biệt giữa cách những người sáng lập cảm nhận về mối quan hệ này khác với những quỹ đầu tư mạo hiểm. Những người sáng lập đã cho biết rằng họ ít được liên lạc và hỗ trợ hoạt động hơn so với những báo cáo từ các quỹ đầu tư mạo hiểm – có lẽ sẽ điều này trực quan hơn khi chỉ nhận được báo cáo từ phía những nhà sáng lập – các ưu tiên hoàn toàn khác nhau.

Một trong những sự tương phản rõ rệt nhất là cách mỗi nhóm ghi lại mức độ ảnh hưởng và hữu ích của quỹ đầu tư mạo hiểm đối với các công ty đầu tư trên thang điểm từ một đến mười. Trên thang điểm từ 1 đến 10, quỹ đầu tư mạo hiểm trung bình ghi được 7 điểm trong khi người sáng lập nhận thấy chúng chúng chỉ ở vào khoảng 5,3 điểm – chênh lệch 32%.

ĐIỀU HƯỚNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Cuộc khảo sát cũng nêu ra chi tiết các khía cạnh được đề cập nhiều nhất về cách thức các quyết định hợp tác giữa các quỹ đầu tư mạo hiểm và những người sáng lập được thực hiện. Những người sáng lập xếp hạng ba tiêu chí quan trọng hàng đầu của họ để lựa chọn hợp tác với một quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời  các quỹ đầu tư mạo hiểm xếp hạng ba tiêu chí hàng đầu mà họ nghĩ những người sáng lập đã đánh giá về họ.

Nghiên cứu cho thấy những người sáng lập cũng như các quỹ đầu tư mạo hiểm đều báo cáo lại rằng mối quan hệ cá nhân và phản ứng với đối tác là yếu tố quyết định quan trọng nhất. Điều này giúp làm vững thêm giả thuyết rằng…

… việc gọi vốn là một thương vụ làm ăn.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên, cả hai nhóm đều đặt trong danh sách theo dõi thấp kỷ lục.