Bảo hiểm khoản vay – Ai là người được lợi?

Khoản vay là khoản tiền mà ngân hàng dùng để cấp tín dụng cho khách hàng hay nói cách khác nó chính là khoản tiền mà ngân hàng  giao cho khách hàng sử dụng để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Khoản vay này hiện nay sẽ được ngân hàng cho khách hàng vay theo các sản phẩm cụ thể như sản phẩm vay mua nhà, vay mua xe, vay tín chấp. Tất nhiên khách hàng để có được khoản vay này sẽ cần thông qua quá trình xét duyệt hồ sơ và thẩm định từ ngân hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng thì hiện nay hầu hết các ngân hàng đều đang đưa ra chính sách bảo hiểm khoản vay của khách hàng.

Bảo hiểm khoản vay ở đây chính là số tiền mà khách hàng chi trả để mua bảo hiểm cho gói sản phẩm vay của mình tại ngân hàng.

Thực tế, bảo hiểm khoản vay là hoàn toàn có lợi cho khách hàng. Sau khi khách hàng mua bảo hiểm, trong trường hợp khách hàng không may gặp phải những rủi ro không lường trước được hoặc tài sản mà khách hàng dùng trong vay thế chấp xảy ra các sự cố, công ty bảo hiểm sẽ trả nợ thay khách hàng. Khách hàng khi mua bảo hiểm khoản vay này cũng sẽ được ngân hàng dễ dàng chấp nhận cho vay hơn rất nhiều.

cách thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ

Koản vay tín chấp này là 5% thì khoản phí mà khách hàng A cần đóng sẽ là 50.000.000*5% = 2.500.000 VND

Chúng ta sẽ lấy ví dụ về chính sách bảo hiểm khoản vay tín chấp của một ngân hàng cụ thể. Với sản phẩm bảo hiểm khoản vay của ngân hàng BIDV cho khoản vay thấu chi thì:

  • Khách hàng sẽ được lựa chọn số tiền bảo hiểm và được áp dụng trong toàn bộ thời gian bảo hiểm với điều kiện tối thiểu bằng 50% hạn mức thấu chi và không thấp hơn 5 triệu đồng, tối đa không vượt quá hạn mức thấu chi được cấp.
  • Phí bảo hiểm: 0,3%/năm (mức thu phí tối thiểu 50.000 đồng).

những nguyên tắc cơ bản khi bán bảo hiểm nhân thọ

Không ít người đã đặt ra câu hỏi về vấn đề khi vay tín chấp thì do không có tài sản đảm bảo nên khoản vay có thể mang tính rủi ro cao khi người đi vay mất thu nhập và không có khả năng trả nợ. Thế nhưng đối với khoản vay thế chấp thì người đi vay sẽ luôn cần phải có tài sản thế chấp tốt để có thể được ngân hàng chấp nhận cho vay. Vậy thì bảo hiểm khoản vay thế chấp ở đây là gì?

Hiện nay khi khách hàng vay thế chấp từ ngân hàng theo các sản phẩm vay mua nhà, vay mua xe thì khách hàng cần có các tài sản thế chấp là động sản như xe cộ, các phương tiện di chuyển khác hoặc các bất động sản như nhà cửa, đất đai… Các tài sản thế chấp này cần thỏa mãn các điều kiện cơ bản, đó là:

  • Tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền quản lý của khách hàng vay như: Đất phải thuộc quyền sử dụng của khách hàng theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Tài sản được dùng trong giao dịch bình thường là tài sản mà pháp luật cho phép hoặc không cấm mua, bán, tặng, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh…
  • Tài sản thế chấp không trong tình trạng tranh chấp là tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng…

Những tài sản này được dùng để đảm bảo cho khoản vay thế chấp của khách hàng tại ngân hàng và vẫn được khách hàng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu khi có vấn đề gì xảy ra đối với các tài sản này như cháy nổ, hỏa hoạn, thiên tai đối với nhà cửa hoặc tai nạn đối với xe cộ thì thiệt hại của khách hàng có thể lên gấp đôi. Khi đó, khách hàng sẽ không chỉ phải bỏ ra chi phí để khắc phục các tài sản thế chấp đó mà sẽ vẫn còn phải trả nợ ngân hàng như bình thường với áp lực tài chính sẽ rất cao. Tuy nhiên, khi khách hàng đã mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp thì bộ phận bảo hiểm sẽ chi trả cho ngân hàng số dư nợ và khoản lãi vay.

Bảo hiểm khoản vay là một điều khoản không bắt buộc khi khách hàng vay vốn tại ngân hàng nhưng có thể thấy rằng đây là khoản phí bỏ ra đã mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ngân hàng sẽ được đảm bảo về số tiền mình đã bỏ ra cho khách hàng vay. Còn về phía khách hàng, khi mua bảo hiểm khoản vay, khách hàng sẽ không chỉ dễ dàng được ngân hàng chấp nhận cho vay hơn mà còn giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động của rủi ro trong cuộc sống ảnh hưởng đến lợi ích của mình.